Prístupový systém Aliro

Prístupový systém Aliro
  • Úplne nový systém v oblasti kontroly vstupu so zjednodušeným portfóliom HW produktov
  • Zreteľne štruktúrovaná architektúra systému umožňuje jednoduché plánovanie a konfiguráciu
  • Vopred konfigurované riešenie kontroly vstupu pomáha efektívne znižovať náklady
  • Diaľkové monitorovanie a správa pomocou internetu
  • Intuitívny webový prehliadač a správa cez mobilné aplikácie

Kontrola vstupu slúži primárne k pohodlnému priechodu "schválených" osôb v určených časových intervaloch a súčasne na zabránenie vstupu "neschváleným" osobám. Požiadavky na zabezpečenie dverí sú vo väčšine prípadov rovnaké, ale líšia sa bezpečnostné úrovne jednotlivých dverí.  

Nový systém ALIRO sa vyznačuje jasne štruktúrovanou systémovú architektúrou s užívateľsky prívetivým softvérom a intuitívnymi mobilnými aplikáciami, nevyžaduje zložitú inštaláciu a údržbu a pritom ponúka praktické možnosti riadenia prístupu. Vďaka svojej flexibilnej koncepcii obsluhy môže byť systém ovládaný v podstate z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k internetu. 

Každé dvere majú jednu jednotku kontroly vstupu (prístupový bod). Pre firmy je tak oveľa ľahšie navrhnúť štruktúru systému a odhadnúť náklady. Prístupové body sa navyše môžu používať ako záznamové stanice, čo eliminuje nutnosť ďalšieho hardvéru. Náklady na systém sú úmerné počtu dverí, ktoré majú byť chránené - prehľadná architektúra tak zvyšuje transparentnosť ceny pre užívateľov.

Systém ALIRO sa ideálne hodí pre malé až stredne veľké podniky, ako sú maloobchodné predajne, zdravotnícke strediská a kancelárie a pod., vyžadujúce jednoduchý systém kontroly vstupu, ktorý môže spravovať až 512 dverí, 10 000 užívateľov a 100 000 kariet

V rámci pružnej inštalácie môže systém ALIRO využívať existujúcu IP sieť pri dverách alebo ho možno káblovo pripojiť do štruktúry RS485. V prípade potreby môže firma vykonávajúca inštaláciu ľahko upraviť štandardnú konfiguráciu systému kontroly vstupu tak, aby bolo možné vyhovieť špecifickým užívateľským požiadavkám. Ak však užívateľ nevyžaduje prispôsobenie, sú prístupové body pri dodaní prednastavené, aby sa zabezpečilo čo najrýchlejšie uvedenie do prevádzky.

Systém ALIRO využíva najmodernejšiu generáciu čítačiek kariet Mifare od spoločnosti Vanderbilt. Tie sú vybavené integrovaným OLED displejom, na ktorom sa zobrazujú aktuálne hlásenia a inštrukcie podľa oprávnenia užívateľa, čo umožňuje priamu interakciu s držiteľom karty. Užívateľské rozhranie je k dispozícii v jedenástich európskych jazykoch. Systém ALIRO je kompatibilný so všetkými bežnými technológiami čítačiek kariet na trhu. Podporuje nielen lokálnu integráciu s PZTS (poplachové zabezpečovacie a tiesňové systémy), ale obsahuje aj ochranné funkcie brániace zneužitiu. 

Zmenou podsvietenia rámu možno reagovať na vzniknutú udalosť.

Softvér ALIRO funguje na báze internetovej aplikácie, stačí ho nainštalovať len na jeden počítač. Programové vybavenie automaticky detekuje zariadenie, a pretože je inštalácia založená na IP, priraďuje im sieťové adresy. Vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu je konfigurácia programového vybavenia rýchla a jednoduchá. 

Oprávnení používatelia môžu monitorovať a spravovať systém ALIRO odkiaľkoľvek pomocou štandardného webového prehliadača. K dispozícii sú aj špeciálne aplikácie pre inteligentné telefóny. Tieto mobilné aplikácie majú moderné, intuitívne užívateľské rozhranie a podporu pre všetky hlavné funkcie, ako je monitorovanie dverí a alarmových systémov, odblokovanie dverí a správu užívateľov. 

Jednoduchá bloková schéma zapojenia.
Značky: aliro vanderbilt SKV


  Späť na zoznam noviniek
Compare